Alternative content

Get Adobe Flash player

O skupine Drišľak

Folkovo-folklórno-humoristicko-recesná skupina Drišľak vznikla presne 4. októbra okolo roku 1988. Zakladateľmi boli Miki Bača - harmonika, Jožko Prosák - spev a Vilo Kalman - ozembuch. Neskôr skupina prešla rôznými obmenami. V jeseni 1992 do Drišľaku prichádza spevák Janko Jakubčín.

Začiatky neboli ľahké, lebo textami sa dalo presadiť len na jednej tretine územia Slovenska, no obrovským množstvom vystúpení priamo v dedinách východu si skupina Drišľak získava veľa priaznivcov.

Od vzniku skupiny sa stihlo vydať 8 titulov.

Členovia kapely:

  • Pavol Antuš - gitara
  • Ján Jakubčín - sólo spev
  • Viliam Kalman - ozembuch
  • Jozef Mašlej - basa
  • Ján Pankuch ml. - husle
Drišľak